,

28.09 Het alternatieve verkiezingsprogramma van Platform Woonopgave

Donderdag 28 september – 19.30 uur, Keilepand, Rotterdam

Op donderdag 28 september organiseert Platform Woonopgave een werksessie waarin we het publieke debat van input voorzien in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Ook denken we gezamenlijk na over de agenda van het platform. Meld je hier aan.

Inmiddels hebben vrijwel alle politieke partijen een programma geformuleerd met de wooncrisis als belangrijk thema. De VVD lijkt vast te houden aan ‘bouwen, bouwen, bouwen’, PVDA & GroenLinks willen een publiek Woningbouwfonds en meer ruimte voor coöperaties en de BBB wil dat elk huis ten minste zicht heeft op drie bomen en richt zich op binnenstedelijk (en binnen bestaande erven) bouwen.

In een korte introductie lopen we deze avond iets uitgebreider door de verschillende programma’s van de partijen om te kijken hoe de vlag erbij hangt. Vervolgens gaan we uiteen in werktafels om een eigen programma op te stellen, aangevuld met stappen die nodig zijn om dit te verwezenlijken.

Wij vermoeden dat – ondanks de brede scope aan politieke agendapunten van de bestaande partijen – er belangrijke agendapunten voor de woonopgave blijven liggen ten aanzien van ontwerpkracht en creativiteit. Platform Woonopgave wil gezamenlijk op zoek naar het formuleren van deze agendapunten, vanuit onze analyse als inhoudelijk specialisten van de woonopgave.

In een afsluitende plenaire sessie zoeken we naar een gezamenlijke agenda, die vanuit Platform Woonopgave als input kan dienen voor de formatie. Die agenda wordt na de sessie verder uitgeschreven en gedeeld via onze website.

Programma

19:30 Introductie Platform Woonopgave
19:40 Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s rondom wonen? Door Sanne van Manen
19:50 Ninke Happel over denk- en ontwerpkracht
20:00 Uiteen in werktafels
21:00 Plenaire terugkoppeling, gezamenlijke agenda opstellen

Aanmelden

De sessie is voor iedereen die graag meepraat over de Woonopgave (niet enkel architecten); we hopen juist op een breed publiek en diverse invalshoeken. Gratis aanmelden doe je via deze link.

%d bloggers liken dit: