,

27.06.23 Terugblik expertsessie Financiële kant van de Woonopgave

Tijdens de Rotterdam Architectuur Maand organiseerden we een besloten expertsessie rondom de financiële kant van de woonopgave, in samenwerking met Wouter Veldhuis, Rijksadviseur van de Fysieke Leefomgeving.

Dit resulteerde in een open gesprek met diverse experts om te verkennen welke aspecten van belang zijn aan de financiële structuren van de woonopgave en waar ruimte ligt voor een andere aanpak. De deelnemers bestonden uit een twintigtal ontwikkelaars, adviseurs voor gebiedsontwikkeling, ontwikkelende architecten, onderzoekers op het gebied van de woningmarkt, een corporatiedirecteur en ruimtelijke ontwerpers.

Het gesprek werd afgetrapt met een korte introductie van Wouter Veldhuis waarin hij het belang benadrukt van het sturen op breed maatschappelijk welzijn. “Je ziet een verandering van denken in welvaart naar denken in welzijn. Ruimtekwaliteit speelt een grote rol in de nieuwe welvaartseconomie.” Daaropvolgend een korte introductie door Sanne van Manen vanuit Platform Woonopgave omtrent de onbetaalbaarheid van ‘betaalbare’ woningen, de potentiële maatschappelijke baten van woonkwaliteit en een aantal mogelijke alternatieve ontwikkelmodellen waarbij betaalbaarheid en woonkwaliteit wel hand in hand gaan, zoals de wooncoöperatie, community land trust of de beheercoöp.

In het daarop volgende collectieve gesprek werd onder andere gesproken over een maatschappelijk gestuurde gebiedsontwikkeling, gebiedsanalyse als middel voor een eerlijk speelveld tussen stakeholders, ontwikkelen vanuit de wijk, het inbrengen van maatschappelijke waarde, grondpolitiek en meer ontwikkelkracht voor corporaties. We sloten af met de vraag wat er nodig is om ruimte tussen markt en staat te institutionaliseren voor eerder genoemde alternatieve ontwikkelmodellen. Op deze vraag is vooralsnog geen kant en klaar antwoord. Uiteindelijk zullen eerst overheden hiervan overtuigd moeten worden om beleid hierop aan te passen.

%d bloggers liken dit: