24.05.23 Terugblik lancering Platform Woonopgave

Op 24 mei lanceerden we in het bijzijn van ruim 100 geïnteresseerden het Platform Woonopgave.

Na een introductie van Alex Jager over de ontstaansgeschiedenis en de eerdere debatten die tot de oprichting van het Platform hebben geleid, presenteerde Sanne van Manen de analyse over de wooncrisis.

De analyse stelt ogenschijnlijk eenvoudige vragen: hoeveel (nieuwe) woningen of wijken zijn écht nodig? Welke ruimte is er nog in de bestaande gebouwen? Waar kunnen we nog nieuwe woningen toevoegen? Voor wie bouwen we eigenlijk en welk type woningen past daarbij? Zonder de antwoorden expliciet te benoemen, tonen zich duidelijk mogelijke oplossingsrichtingen. Na de presentatie lichtte Barbara Luns, directeur van AIR – Architectuur Instituut Rotterdam, kort toe hoe belangrijk het is debat te voeren over deze opgave. De opgave wordt nu benaderd als een bouwopgave met de nadruk op aantallen en snelheid. Het gesprek over werkelijke oplossingen, ook in Den Haag, lijkt te ontbreken.

Hierna ontstond een open debat met de zaal. De zoektocht naar een ander perspectief op oplossingsrichtingen voor de wooncrisis werd positief ontvangen. Het leidde tot de vraag of er nood is aan een sterke visie op woningbouw vanuit de gehele sector. Los van de haalbaarheid hiervan, benoemde iemand anders juist de kracht van de feitelijke opbouw van de analyse, waarmee een verhaal ontstaat waar bijvoorbeeld beleidsmakers ‘niet omheen kunnen’.

In het gesprek kwam duidelijk een behoefte naar voren aan een vernieuwde houding en samenwerking binnen de sector, aangevuld met een sterke lobby in Den Haag. Een ontwikkelaar in de zaal benoemde daaropvolgend dat het altijd mogelijk is om bij jezelf te beginnen en elke dag de keuze te maken om te werken aan projecten op een duurzame manier. Het gesprek werd afgesloten met de opmerking dat het voor de woonopgave cruciaal is om grip te krijgen op de financiële kant. De slagingskans van elke ruimtelijke oplossing ligt in de integratie met het bijbehorende financiële en juridische model.

Via de website kan iedereen de analyse onder creative commons licentie downloaden en gebruiken, omdat juist bij complexe opgaves het delen van kennis cruciaal is.

%d bloggers liken dit: