11.10.22: werksessie (PRO)

Deze sessie stond in het teken van de rol van architecten en ontwerpers in de transitieopgaven. De woonopgave en de daarmee verweven klimaatopgave, mobiliteitstransitie en energietransitie worden niet altijd als ruimtelijk vraagstuk gezien.

Hoe kunnen we dit speelveld van ruimtelijke opgaven inzichtelijk maken? Kunnen we collectieve waarden als ontwerpsector definiëren? En hoe kunnen architecten en ontwerpers aan tafel komen in het meedenken over deze urgente vraagstukken?

Tijdens deze sessie werken we aan het vormen van een collectief en breedgedragen verhaal

%d bloggers liken dit: