08.06.22: werksessie (RA Maand)

Architecten kunnen door hun opleiding en ervaring met bouwen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de wooncrisis in Nederland. Maar aan de brede maatschappelijke discussie over het oplossen van de wooncrisis nemen zij slechts incidenteel deel.

%d bloggers liken dit: